Научете повеќе за тоа кои сме ние, од каде
доаѓаме, и каде одиме.

За НасПочетоци

Алфа Велд е основана во 1997. Главното поле на работа е производсво, трговија, сервисирање и изнајмување на опрема за заварување. Нашето искуство е стекнато за 20 години работа во компанијата Раде Кончар-Загреб. Имаме професионално работно знаење од сите фази на работа со заварување: развоен инжинеринг, поддршка, продажба, маркетинг. Произведуваме подслокопови и елементи за МИГ-МАГ, ТИГ, MMA заварување и Плазма сечење, но нудиме машини за сите процедури и типови на заварување. Даваме услуги и поддршка во доменот на комплетно пратење и опслужување за било кој производител. Како преглед на нашите активности, можеме да кажеме дека сме водечка фирма на Македонскиот пазар, и делумно присутни во Србија, Црна Гора и Косово, но екслузивно во големи компании. Не нудиме хоби опрема, ниту вршиме малопродажба. Двајца комерцијалисти се одговорни за континуиран мониторинг на мрежата на крајни корисници и дилери со кои соработуваме.


Референтна листа

  • Клиент 1
  • Клиент 2
  • Клиент 3