Отворени за секаква соработка!

Контакт


Информации за контакт

Алфа Велд Д.о.о. Скопје, друштво за производство, трговија и услуги

Телефон: +389 2 3115 774

Факс: +389 2 3115 774

Моб.: +389 70 248 796

Адреса: 3та Македонска Бригада бр. 10, 1000 Скопје

Е-пошта: [email protected]


Социјални мрежи